top of page
Logo - alb.png

G.D.P.R.

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

 

- din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare aDirectivei 95/46/CE Regulamentul General privind Protecția Datelor

bottom of page